Έλεγχος Πρόσβασης & Ωρομέτρηση

To βιβλίο Παρουσιολογίου ή οι χάρτινες κάρτες ωρομέτρησης με τις μηχανικές συσκευές είναι πλέον παρελθόν. Η παρουσία και η ωρομέτρηση του προσωπικού, η παρακολούθηση στις βάρδιες, με την χρήση ενός συστήματος Ωρομέτρησης Προσωπικού πλέον μπορεί να μηχανογραφηθεί. Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα αν και συχνά αποτελεί επέκταση του συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης. Λαμβάνοντας υπ΄όψην τις απαιτήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η εταιρία μας παρέχει λύσεις για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργαζομένων, από ένα μικρό γραφείο μερικών υπαλλήλων μέχρι πολύπλοκα συστήματα με εκατοντάδες σημεία εργασίας και χιλιάδες εργαζόμενους. Παράλληλα, τα σύγχρονα συστήματα ωρομέτρησης συνεργάζονται με συστήματα μισθοδοσίας και ERP, κάνοντας την δουλειά του γραφείου προσωπικού και του λογιστηρίου πολύ πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική.

Ο χρόνος και η δυνατότητα πρόσβασης σε περιοχές, σε κτίρια και σε ζώνες, ρυθμίζονται χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο μέσο προσδιορισμού, την προσωπική κάρτα. Αλλά και πιο ευέλικτες τεχνολογίες, όπως η βιομετρική, παρέχει πρόσθετη ευκολία και υψηλότερηασφάλεια. Tα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, ελέγχου διέλευσης ατόμων ή/και οχημάτων αλλά και η ωρομέτρηση προσωπικού, προσφέρουν πλήρη κάλυψη, περιλαμβάνοντας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες διαχείρισης ID, τηλεματικής, δικτύωσης και διεπαφών, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ασφάλεια στους χώρους σας.