Δομημένη Καλωδίωση

Δομημένη καλωδίωση

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, διέπεται από διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούνται κατά την διαδικασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης.

Στα σημερινά δίκτυα, διακινείται τεράστιος όγκος δεδομένων. Η φωνή (VoIP), τα δεδομένα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τηλεόραση, όλα πλέον είναι ψηφιακά. Βασικός κανόνας σε όλες τις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης, είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη. Θα πρέπει πάντα να υπολογίζεται μελλοντική αύξηση του όγκου δεδομένων, αλλά και των χρηστών.

Η δομημένη καλωδίωση ενός κτιρίου αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια μέρη:

  1. Κατανεμητές
  2. Καλωδίωση κορμού (κατακόρυφη)
  3. Οριζόντια καλωδίωση
  4. Θέση εργασίας

Κατανεμητές

Στην δομημένη καλωδίωση έχουμε συνήθως τον κεντρικό κατανεμητή και τους ενδιάμεσους κατανεμητές ορόφων. Είναι σημαντικό κατά την μελέτη και σχεδιασμό του δικτύου, να υπολογίζονται οι θέσεις των κατανεμητών, έτσι ώστε να απαιτείται το λιγότερο δυνατό μήκος καλωδίου και να είναι εύκολα επισκέψιμοι.

Καλωδίωση κορμού

Η καλωδίωση κορμού συνδέει τους κατανεμητές των ορόφων με τον κεντρικό κατανεμητή. Η σύνδεση των καλωδίων των κατανεμητών γίνεται σε διάταξη αστέρα. Κάθε ένας κατανεμητής ορόφου συνδέεται με τον κεντρικό ενώ οι ενδιάμεσοι δεν συνδέονται ποτέ μεταξύ τους.

Οριζόντια καλωδίωση

Στην οριζόντια καλωδίωση κάθε πρίζα οδηγείται στον κατανεμητή ορόφου. Μπορεί να είναι γνωστό, ότι τα 100 μέτρα είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ πρίζας και κατανεμητή, αλλά στην πράξη η ασφαλής απόσταση είναι τα 90 μέτρα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα καλώδια δικτύων είναι συνεστραμμένα και άρα το μήκος του χαλκού είναι μεγαλύτερο από τα ενδεικτικά μέτρα του καλωδίου. Επίσης πρέπει πάντα να συνυπολογίζουμε το καλώδιο που θα συνδέσει την πρίζα με την συσκευή, που πιθανώς θα είναι 3 με 5 μέτρα.

Θέσεις εργασίας

Σε κάθε θέση εργασίας εγκαθίσταται μι πρίζα δικτύου με συνδετήρες RJ45. Κάθε τέτοια πρίζα μπορεί να είναι μονή ή διπλή. Σε παλαιότερες εγκαταστάσεις η κάθε διπλή πρίζα ήταν για τα δεδομένα και το τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα τερματιζόντουσαν σε διαφορετικό κατανεμητή. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπου τα τηλέφωνα είναι ψηφιακά, συνήθως δεν υπάρχει διαχωρισμός και όλες οι πρίζες είναι δεδομένων. Τα περισσότερα τηλέφωνα μάλιστα διαθέτουν ενσωματωμένο switch δύο θυρών, κάνοντας έτσι απαιτητή την ύπαρξη μονής πρίζας σε κάθε θέση εργασίας και άρα μικρότερο κόστος εγκατάστασης.

Η εταιρία μας διαθέτει όλα τα σύγχρονα εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση απαιτητικών έργων δομημένης καλωδίωσης. Διαθέτουμε προγράμματα σχεδιασμού καθώς και όλα τα απαραίτητα όργανα συγκόλλησης ινών (splicers) και πιστοποίησης.