Προστασία κρίσιμων υποδομών

Η προστασία των κρίσιμων υποδομών ενός κράτους είναι μέγιστης σημασίας για την εθνική ασφάλεια. Μονάδες παραγωγής ενέργειας, δεξαμενές υδάτων αλλά και άλλες κρατικές υποδομές μπορούν να αποτελέσουν στόχο τρομοκρατικής ενέργειας ή δολιοφθοράς.

Η αποτελεσματική επιτήρηση αυτών των χώρων, που σε πολλές περιπτώσεις είναι απομακρυσμένοι, είναι κρίσιμης σημασίας.

Η Digisec έχει εκπονήσει μια οικονομικά αποδοτική λύση για την περιφρούρηση των κρίσιμων υποδομών, που συνδυάζει βίντεο συνεχούς ροής σε πραγματικό χρόνο video analytics για την έγκαιρη και αξιόπιστη ανίχνευση εισβολής και καταπάτησης . Η λύση που προσφέρουμε μπορεί να ανιχνεύσει έγκαιρα άτομα, ομάδες ή οχήματα που κινούνται ύποπτα ή εντός απαγορευμένων ζωνών, μειώνοντας στο ελάχιστο τους ψευδοσυναγερμούς που μπορούν να προκληθούν από την κίνηση ζώων, σκιές, μεταβολές στον φωτισμό ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τα συστήματα που προσφέρουμε είναι πιστοποιημένο με το πρότυπο i-LIDS® της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ως εγκεκριμένο σύστημα πρωτοβάθμιας ανίχνευσης για περιμέτρους ασφαλείας.

Παράλληλα με την χρήση video analytics, εγκαθιστούμε αισθητήρες εδάφους και παίρνουμε συνδυαστικά τις πληροφορίες στην πλατφόρμα διαχείρισης . Το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος που προτείνουμε είναι ότι χρησιμοποιεί ελάχιστο bandwidth, καθιστώντας το ιδανικό για απομακρυσμένες περιοχές όπου το bandwidth είναι μικρό. Το σύστημα και όλες οι πληροφορίες μπορούν να φιλοξενηθούν στο cloud εξαλείφοντας τις ανάγκες για δαπανηρές επενδύσεις σε διακομιστές και συντήρηση.