Προστασία χερσαίων συνόρων

Η προστασία των χερσαίων συνόρων ενός κράτους δεν αφορά μόνο στην αποτροπή εχθρικής στρατιωτικής επέμβασης , αλλά και την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρωναπό άτομα ή ομάδες που έχουν σκοπό την δολιοφθορά, τρομοκρατικές ενέργειες ή απλά το λαθρεμπόριο. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια έχουν αναγάγει την τρομοκρατία σε καίριο πρόβλημα ασφάλειας, ενώ οι διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές, ειδικά προς την χώρα μας, έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο να παρεισφρήσουν τρομοκράτες θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.Οι φύλαξη των συνόρων με στρατιώτες απαιτεί μεγάλο αριθμό ανθρώπινων πόρων και έχει αποδειχτεί αναποτελεσματική. Οι φράχτες έχουν μειώσει σημαντικά τους κινδύνους παράνομης εισβολής ανθρώπων και φορτίων, αλλά είναι υπερβολικά κοστοβόρα και ανέφικτη σε μεγάλες αποστάσεις και απομακρυσμένα σημεία. Η πλέον αποτελεσματική λύση για την επιτήρηση χερσαίων συνόρων είναι η χρήση ραντάρ νέας γενιάς, όπου σε συνδυασμό με θερμικές κάμερες και κάμερες υψηλής ανάλυσης, καθώς και την χρήση πλατφόρμας επιτήρησης καθιστούν το έργο της φύλαξης μεγάλων αποστάσεων των συνόρων μας την πλέον αποτελεσματική λύση Η λύση που προσφέρουμε είναι ραντάρ επιτήρησης εδάφους με την χρήση ηλεκτρονικής σάρωσης (e-scan) και την τεχνολογία επεξεργασίας σήματος Doppler. Με τον ισχυρούς και
εξαιρετικά αξιόπιστους αισθητήρες μηδενικής συντήρησης, ανιχνεύουν εισβολείς σε όλες τις καιρικές συνθήκες και σε οποιαδήποτε μορφολογία εδάφους, ακόμα και αν είναι βραχώδη ορεινά ανάγλυφα. Μπορούν δε να εποπτεύουν μια έκταση πάνω από 3.000 km² σε δευτερόλεπτα.